Par mani

Mani sauc Agnese Lūse. Esmu studējusi vācu filoloģiju Latvijas Universitātē un kultūras menedžmentu Latvijas Kultūras akadēmijā. Daudzus gadus strādāju dažādos kultūras projektos, organizējot festivālus un izstādes. 2006.gadā, meklējot informāciju dokumentālās filmas vajadzībām, pirmoreiz nonācu Latvijas Valsts vēstures arhīvā un atklāju, cik aizraujoši ir izzināt Latvijas vēsturi caur cilvēku likteņiem. Kopš tā laika neesmu pārtraukusi pētīt personu un dzimtu dzīvesceļus un izglītoties par Latvijas vēsturi.

Esmu mācījusies četros Latvijas arhīvistu biedrības organizētajos paleogrāfijas (seno rokrakstu lasīšanas) kursos.

Kopā ar Annu Žīguri un Pēteri Bolšaiti esmu līdzdarbojusies grāmatas "Latvijas klusie varoņi" tapšanā. Tā tika izdota 2017.gadā un stāsta par cilvēku glābējiem Latvijā Otrā pasaules kara un pēckara laikā.

Lasu un varu sazināties vācu, angļu un krievu valodā.

Ja gadās vairāk darba, labprāt aicinu talkā pieredzējušu un zinošu Talsu lokālās vēstures un dzimtu pētnieci Daci Alsbergu. Dace palīdzējusi tapt grāmatām "Talsu patērētāju kooperatīvi (1920-1945)" un "Talsu namu stāsti" un labprāt palīdzēs arī dzimtu pētījumos.

Agnese Lūse